جزئیات پروژه

ترجمه انگلیسی به فارسی وبالعکس

  • ارسال: 3 آبان 1402
  • پیشنهاد: 13
  • کد: 870

Parisahll امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

انجام تایپ متون و همچنین نوشتن مقاله
انجام کار های ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس

فایل ضمیمه
Fatima پروژه موفق : 0
1402/8/4
Hossein14164 پروژه موفق : 0
1402/8/4
ili_8880 پروژه موفق : 0
1402/8/5
amin45410 پروژه موفق : 0
1402/8/5
aliarabsheybani پروژه موفق : 0
1402/8/5
Mohammad12649 پروژه موفق : 0
1402/8/5
Mahditat87 پروژه موفق : 0
1402/8/10
1189561301 پروژه موفق : 0
1402/8/10
12245Roham پروژه موفق : 0
1402/8/11
Matinrezai پروژه موفق : 0
1402/8/12
Hadi89 پروژه موفق : 0
1402/8/13
mortezaald پروژه موفق : 0
1402/8/14
Mahdi_007 پروژه موفق : 0
1402/8/14

سایر اطلاعات پروژه


  • کد پروژه : 870
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان  
  • مهلت : 3 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 20 درصد  
  • تعداد مشاهده : 249

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه