جزئیات پروژه

تایپ 50 صفحه


maryam امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

یک سری بخش هایی از یک کتاب 50 صفحه ای دانشگاهی نیاز هست ترجمه و تایپ بشه

فایل ضمیمه
SADIN پروژه موفق : 0
1402/7/29
Khalvat پروژه موفق : 0
1402/7/29
armanseyyedi پروژه موفق : 0
1402/7/29
20mahdisohrabi پروژه موفق : 0
1402/7/29
imnoneman پروژه موفق : 0
1402/7/29
vcffhvx37fcx پروژه موفق : 0
1402/7/29
Fatima پروژه موفق : 0
1402/7/29
sali77 پروژه موفق : 0
1402/7/29
Eli1992 پروژه موفق : 0
1402/7/29
Zahra_81 پروژه موفق : 0
1402/7/30
armi_s پروژه موفق : 0
1402/7/30
1234Nnnn پروژه موفق : 0
1402/7/30
AAlinejaad پروژه موفق : 0
1402/7/30
Ayaz_rastin پروژه موفق : 0
1402/7/30
Ali09022006 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mhamad1386 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Javadsajjadi_74 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mercedeh__j پروژه موفق : 0
1402/7/30
Nfsdvr پروژه موفق : 0
1402/7/30
Niyamm پروژه موفق : 0
1402/7/30
Ehsanpoors پروژه موفق : 0
1402/7/30
MahdiMardizad پروژه موفق : 0
1402/7/30
Ali11228 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Ho3ein پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mahdi0992 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Baharehmoradi پروژه موفق : 0
1402/8/1
VidaMas پروژه موفق : 0
1402/8/1
hanieh پروژه موفق : 0
1402/8/1
FatemeMousavi پروژه موفق : 0
1402/8/1
armin__798 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Karen پروژه موفق : 0
1402/8/1
PIXiArefeh پروژه موفق : 0
1402/8/1
Benyamin1994 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Amirraza پروژه موفق : 0
1402/8/1
Alexcoder پروژه موفق : 0
1402/8/1
zahra1234 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Fatiw83 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Afrouz پروژه موفق : 0
1402/8/1
Tarjome پروژه موفق : 0
1402/8/1
mohreza9902 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Shimab پروژه موفق : 0
1402/8/2
maryamff پروژه موفق : 0
1402/8/2
991917021 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Nihan پروژه موفق : 0
1402/8/2
Setayeshm پروژه موفق : 0
1402/8/2
Artin پروژه موفق : 0
1402/8/2
Apiran2023 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Mohamad1380dgh پروژه موفق : 0
1402/8/2
Nrgeskamangir پروژه موفق : 0
1402/8/2
MAHYAR1387 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Hasan77 پروژه موفق : 0
1402/8/2
ShahraniMahdi پروژه موفق : 0
1402/8/3
abfmoradi پروژه موفق : 0
1402/8/3
Kwjjwi پروژه موفق : 0
1402/8/3
solika پروژه موفق : 0
1402/8/3
Fatemeh74 پروژه موفق : 0
1402/8/3
Roham پروژه موفق : 0
1402/8/3
imanf631 پروژه موفق : 0
1402/8/3
Mojtababayat43 پروژه موفق : 0
1402/8/3
daniteror پروژه موفق : 0
1402/8/3
Reza0014 پروژه موفق : 0
1402/8/3
toorajp69 پروژه موفق : 0
1402/8/3
zahra888 پروژه موفق : 0
1402/8/3
fatemepk پروژه موفق : 0
1402/8/3
bnyamin1383 پروژه موفق : 0
1402/8/3
Hosna پروژه موفق : 0
1402/8/3
Samanhada پروژه موفق : 0
1402/8/3
Hossein14164 پروژه موفق : 0
1402/8/4
Fardindarabi پروژه موفق : 0
1402/8/5
Nazi4659 پروژه موفق : 0
1402/8/7
Madilowis پروژه موفق : 0
1402/8/8
elimo پروژه موفق : 0
1402/8/8
pegila پروژه موفق : 0
1402/8/8
mohammadtaherygh پروژه موفق : 0
1402/8/10
Aaaaaaaaaahhhhmaaaadddd پروژه موفق : 0
1402/8/11
snm_ab پروژه موفق : 0
1402/8/11
Bhr1290 پروژه موفق : 0
1402/8/11
Ym0987 پروژه موفق : 0
1402/8/11
FirooziPooneh پروژه موفق : 0
1402/8/11
09220854576 پروژه موفق : 0
1402/8/12

سایر اطلاعات پروژه


  • کد پروژه : 632
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 5,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان  
  • مهلت : 10 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 0 درصد  
  • تعداد مشاهده : 1493

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه