جزئیات پروژه

تایپ و ترجمه

  • ارسال: 25 مهر 1402
  • پیشنهاد: 21
  • کد: 579

Faty83morady امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

تایپ و ترجمه

فایل ضمیمه
Alli_moo پروژه موفق : 0
1402/7/27
parhamhgi2322 پروژه موفق : 0
1402/7/27
mobina_jabbari پروژه موفق : 0
1402/7/28
Sadra پروژه موفق : 0
1402/7/28
4611193535 پروژه موفق : 0
1402/7/28
mahs0 پروژه موفق : 0
1402/7/28
abolfazl_hz_86 پروژه موفق : 0
1402/7/28
Ali1389 پروژه موفق : 0
1402/7/28
Zahra_81 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mhamad1386 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Yasin7684 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Fatima پروژه موفق : 0
1402/8/2
Kasranorian پروژه موفق : 0
1402/8/2
Nimapapa پروژه موفق : 0
1402/8/2
Hijbt67i پروژه موفق : 0
1402/8/2
Daprap پروژه موفق : 0
1402/8/2
Nrgeskamangir پروژه موفق : 0
1402/8/2
zahrakh پروژه موفق : 0
1402/8/3
AliAkbarzare پروژه موفق : 0
1402/8/10
Abedin پروژه موفق : 0
1402/8/15
alidashti پروژه موفق : 0
1402/8/15

سایر اطلاعات پروژه


  • کد پروژه : 579
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 5,000 تومان تا 100,000 تومان  
  • مهلت : 4 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 0 درصد  
  • تعداد مشاهده : 366

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه