جزئیات پروژه

تایپ متن یک روزه


bita امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

برای تایپ 10 صفحه پیوست شده مبلغ 800 تومان درنظر گرفته شده است که پس از انجام آزاد می شود.

در ادامه 5 صفحه مشابه دیگر هم ارسال میشود که مبلغ 400 تومان برای تایپ آن در نظر گرفته می شود.

لطفا متن با فونت b nazanin و در فایل پاورپوینت تایپ شود.

فایل ضمیمه
shimaa پروژه موفق : 0
1402/7/18
Fereshte پروژه موفق : 0
1402/7/19
Masoud-G پروژه موفق : 0
1402/7/19
Javadsajjadi_74 پروژه موفق : 0
1402/7/19
TanHam72 پروژه موفق : 0
1402/7/19
pantea پروژه موفق : 0
1402/7/19
Shabnamdarki1996 پروژه موفق : 0
1402/7/19
hasti پروژه موفق : 0
1402/7/19
VidaMas پروژه موفق : 0
1402/7/20
yacmn7 پروژه موفق : 0
1402/7/20
kimf90 پروژه موفق : 0
1402/7/20
Mah1367gh پروژه موفق : 0
1402/7/21
Zahra13800 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Mahnaz1350 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Navid85a پروژه موفق : 0
1402/7/21
Mamad1234 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Radman پروژه موفق : 0
1402/7/21
Maryam_info پروژه موفق : 0
1402/7/23
Fataneh پروژه موفق : 0
1402/7/23
mmad1204 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Marjmand پروژه موفق : 0
1402/7/23
0001Hasti پروژه موفق : 0
1402/7/23
ahmadkazemi25 پروژه موفق : 0
1402/7/23
armanseyyedi پروژه موفق : 0
1402/7/23
Fatemehfgh83 پروژه موفق : 0
1402/7/24
Niluofar پروژه موفق : 0
1402/7/24
moha1387mad پروژه موفق : 0
1402/7/24
baharrrrrrrrr پروژه موفق : 0
1402/7/25
mohammad_mo پروژه موفق : 0
1402/7/27
Mehrshad_mohammadkhanlo_81 پروژه موفق : 0
1402/7/28
mobina_jabbari پروژه موفق : 0
1402/7/28
Fatima پروژه موفق : 0
1402/7/29
ghazaleh79 پروژه موفق : 0
1402/7/29
alipoornasri پروژه موفق : 0
1402/7/29
Yasin7684 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mohamadi پروژه موفق : 0
1402/8/1
Apiran2023 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Hijbt67i پروژه موفق : 0
1402/8/2
zahra_rafiei_1385 پروژه موفق : 0
1402/8/2
Aliasgharmhmdi پروژه موفق : 0
1402/8/4
Manifar پروژه موفق : 0
1402/8/15

سایر اطلاعات پروژه


  • کد پروژه : 351
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان  
  • مهلت : 10 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 0 درصد  
  • تعداد مشاهده : 468

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه