جزئیات پروژه

تایپ متن فارسی و ترجمه یک مقاله 50 صفحه ای


iman20 امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

سلام دوستان

نیاز هست یک متن فارسی که روی کاغذ نوشته شده وحدودا 30 صفحه هست تایپ بشه

همچنین ترجمه یک مقاله 50 صفحه ای مورد نیاز هست

فایل ضمیمه
MsYasavoli پروژه موفق : 0
1402/7/23
elnaz پروژه موفق : 0
1402/7/18
amirhjj1858 پروژه موفق : 0
1402/7/18
shimaa پروژه موفق : 0
1402/7/18
hamid پروژه موفق : 0
1402/7/18
Jazmiiine پروژه موفق : 0
1402/7/18
bita پروژه موفق : 0
1402/7/18
Panizeslami پروژه موفق : 0
1402/7/18
Javadsajjadi_74 پروژه موفق : 0
1402/7/18
AriyA پروژه موفق : 0
1402/7/18
M137878 پروژه موفق : 0
1402/7/18
nazanin65 پروژه موفق : 0
1402/7/18
elhams پروژه موفق : 0
1402/7/18
Mohammadreza پروژه موفق : 0
1402/7/18
mehrbanoo پروژه موفق : 0
1402/7/18
marjan1224 پروژه موفق : 0
1402/7/18
AHMAD2750 پروژه موفق : 0
1402/7/18
Masoud-G پروژه موفق : 0
1402/7/18
nahid پروژه موفق : 0
1402/7/18
rminw پروژه موفق : 0
1402/7/18
ela44 پروژه موفق : 0
1402/7/18
Yaldaq79 پروژه موفق : 0
1402/7/18
Mmd821 پروژه موفق : 0
1402/7/18
Maahi100 پروژه موفق : 0
1402/7/18
alii86 پروژه موفق : 0
1402/7/18
honarjooy پروژه موفق : 0
1402/7/18
Msalone پروژه موفق : 0
1402/7/18
Onliner پروژه موفق : 0
1402/7/18
Mah1367gh پروژه موفق : 0
1402/7/18
Hanieh1993 پروژه موفق : 0
1402/7/19
bahar پروژه موفق : 0
1402/7/19
pantea پروژه موفق : 0
1402/7/19
Kiana81 پروژه موفق : 0
1402/7/19
yacmn7 پروژه موفق : 0
1402/7/19
amiirriahi پروژه موفق : 0
1402/7/19
Shabnamdarki1996 پروژه موفق : 0
1402/7/19
Javiddadgari پروژه موفق : 0
1402/7/19
mortezaald پروژه موفق : 0
1402/7/19
Shojasefat9438167 پروژه موفق : 0
1402/7/19
tahmasb2 پروژه موفق : 0
1402/7/19
Sadeqi118 پروژه موفق : 0
1402/7/19
fatememvii پروژه موفق : 0
1402/7/20
mehdi781 پروژه موفق : 0
1402/7/20
Fatzh پروژه موفق : 0
1402/7/20
AmirAsady پروژه موفق : 0
1402/7/20
Mehrab پروژه موفق : 0
1402/7/20
1189561301 پروژه موفق : 0
1402/7/20
RBGraphict پروژه موفق : 0
1402/7/20
Ho3einrahimi پروژه موفق : 0
1402/7/20
nik8t پروژه موفق : 0
1402/7/20
fsh771763 پروژه موفق : 0
1402/7/20
elahe83s پروژه موفق : 0
1402/7/20
sara_heidari پروژه موفق : 0
1402/7/20
Alisyd0181 پروژه موفق : 0
1402/7/20
mahdimalekian پروژه موفق : 0
1402/7/20
ahmadkazemi25 پروژه موفق : 0
1402/7/20
amirrezaaaa پروژه موفق : 0
1402/7/20
Rasool1989 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Kasra1381 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Hastihoseibi پروژه موفق : 0
1402/7/21
Parya پروژه موفق : 0
1402/7/21
Abolfazl86 پروژه موفق : 0
1402/7/21
zeynb پروژه موفق : 0
1402/7/21
Zahra13800 پروژه موفق : 0
1402/7/21
mallyolya پروژه موفق : 0
1402/7/21
saharmhd پروژه موفق : 0
1402/7/21
The_mr_phoenix پروژه موفق : 0
1402/7/21
Mahnaz1350 پروژه موفق : 0
1402/7/21
laya8313 پروژه موفق : 0
1402/7/21
safa1988 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Radman پروژه موفق : 0
1402/7/21
Ayhan1401 پروژه موفق : 0
1402/7/22
mahyarshijaey پروژه موفق : 0
1402/7/22
Hediyeh پروژه موفق : 0
1402/7/22
AmiReza پروژه موفق : 0
1402/7/22
Amirmahdijahed84 پروژه موفق : 0
1402/7/22
2334abolfazl پروژه موفق : 0
1402/7/22
mona26564 پروژه موفق : 0
1402/7/22
hamidalborz پروژه موفق : 0
1402/7/22
Hosseini82 پروژه موفق : 0
1402/7/22
Zahra1633 پروژه موفق : 0
1402/7/22
zhra098 پروژه موفق : 0
1402/7/22
sina88 پروژه موفق : 0
1402/7/22
Labkhand پروژه موفق : 0
1402/7/22
Mohanna77as پروژه موفق : 0
1402/7/22
Eminem2200 پروژه موفق : 0
1402/7/22
Maryammousavi96 پروژه موفق : 0
1402/7/22
Mehdirf پروژه موفق : 0
1402/7/23
Saharzamani پروژه موفق : 0
1402/7/23
ataheri پروژه موفق : 0
1402/7/23
ZiZi-7272 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Spanahi98 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Kimiia پروژه موفق : 0
1402/7/23
Misselyasi پروژه موفق : 0
1402/7/23
Asma0583 پروژه موفق : 0
1402/7/23
benyamin پروژه موفق : 0
1402/7/23
Shayantoroghi پروژه موفق : 0
1402/7/23
Aligreen00 پروژه موفق : 0
1402/7/23
09134269618 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Hnzo_Rz پروژه موفق : 0
1402/7/23
Mhshad پروژه موفق : 0
1402/7/23
Tiger_mp پروژه موفق : 0
1402/7/23
Sllyzdh پروژه موفق : 0
1402/7/23
armanseyyedi پروژه موفق : 0
1402/7/23
Alirezafarhani پروژه موفق : 0
1402/7/23
Hami_up پروژه موفق : 0
1402/7/23
Reza1377 پروژه موفق : 0
1402/7/24
20mahdisohrabi پروژه موفق : 0
1402/7/24
Niluofar پروژه موفق : 0
1402/7/24
Omid1383 پروژه موفق : 0
1402/7/24
Mahsaa پروژه موفق : 0
1402/7/24
iman565 پروژه موفق : 0
1402/7/24
3148Mahdi پروژه موفق : 0
1402/7/24
Aaydyuf8g9g پروژه موفق : 0
1402/7/24
azizi پروژه موفق : 0
1402/7/24
Erfan8523 پروژه موفق : 0
1402/7/24
Arshiakazemzade1385 پروژه موفق : 0
1402/7/24
mamali پروژه موفق : 0
1402/7/25
seten پروژه موفق : 0
1402/7/25
Itachi_uchiha پروژه موفق : 0
1402/7/25
Emrangaziki پروژه موفق : 0
1402/7/25
amiram پروژه موفق : 0
1402/7/25
bita82 پروژه موفق : 0
1402/7/25
Faty83morady پروژه موفق : 0
1402/7/25
Aliali پروژه موفق : 0
1402/7/25
mahlasa پروژه موفق : 0
1402/7/26
parhamhgi2322 پروژه موفق : 0
1402/7/26
Erfankarzy پروژه موفق : 0
1402/7/26
a_Yalda پروژه موفق : 0
1402/7/26
imnoneman پروژه موفق : 0
1402/7/26
anahita_shahi پروژه موفق : 0
1402/7/26
Aidaelk83 پروژه موفق : 0
1402/7/26
Amirchr1384 پروژه موفق : 0
1402/7/27
alirezakhorsand2265 پروژه موفق : 0
1402/7/27
00Raheleh00 پروژه موفق : 0
1402/7/27
pariagonbadi پروژه موفق : 0
1402/7/27
Mahan پروژه موفق : 0
1402/7/27
komeil پروژه موفق : 0
1402/7/27
Sahel7075 پروژه موفق : 0
1402/7/27
Yones8787 پروژه موفق : 0
1402/7/27
Amminsh پروژه موفق : 0
1402/7/27
mohammad_mo پروژه موفق : 0
1402/7/27
Radin1386 پروژه موفق : 0
1402/7/27
Vampire22 پروژه موفق : 0
1402/7/28
haniye77 پروژه موفق : 0
1402/7/28
09918206976 پروژه موفق : 0
1402/7/28
Sadra پروژه موفق : 0
1402/7/28
Vahidcatfish18 پروژه موفق : 0
1402/7/28
Qzli-1379 پروژه موفق : 0
1402/7/28
mojtaba پروژه موفق : 0
1402/7/28
Saniya پروژه موفق : 0
1402/7/28
Alireza369am پروژه موفق : 0
1402/7/28
Bardia پروژه موفق : 0
1402/7/28
1234Nnnn پروژه موفق : 0
1402/7/28
Abolfazleer پروژه موفق : 0
1402/7/29
Fatima پروژه موفق : 0
1402/7/29
sali77 پروژه موفق : 0
1402/7/29
Termenasiri پروژه موفق : 0
1402/8/1
Yasin_09 پروژه موفق : 0
1402/8/1
u_uhna پروژه موفق : 0
1402/8/1
zeinab_zs59 پروژه موفق : 0
1402/8/1
zhra_2001 پروژه موفق : 0
1402/8/1
farhadsheikhnia پروژه موفق : 0
1402/8/2
F1383Gh پروژه موفق : 0
1402/8/3
fatemepk پروژه موفق : 0
1402/8/3
Parisahll پروژه موفق : 0
1402/8/3
Mamadxl پروژه موفق : 0
1402/8/11
Hadis80 پروژه موفق : 0
1402/8/12
Masood پروژه موفق : 0
1402/8/14
duhvfdghgc پروژه موفق : 0
1402/8/15
Pitter_dadash پروژه موفق : 0
1402/8/16
ghdjhfjfvhygbgr پروژه موفق : 0
1402/8/16

سایر اطلاعات پروژه

پروژه ویژه فوری متمایز

  • کد پروژه : 340
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 5,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان  
  • مهلت : 10 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 0 درصد  
  • تعداد مشاهده : 2790

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه