جزئیات پروژه

تایپ متن کلاس درس از فایل صوتی


ziba امتیاز (0) پروژه های موفق: 0
شرح پروژه

15 فایل کلاس درس با صوت با کیفیت

هر کدام با زمان تقریبی 6۰ دقیقه

که به صورت تایپی یا دستنویس مورد نیاز است

فایل ضمیمه
Rasool1989 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Mah1367gh پروژه موفق : 0
1402/7/21
Somayyeh پروژه موفق : 0
1402/7/21
Asal_rostamii85 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Zahra13800 پروژه موفق : 0
1402/7/21
mallyolya پروژه موفق : 0
1402/7/21
VidaMas پروژه موفق : 0
1402/7/21
Askari_designer پروژه موفق : 0
1402/7/21
Masoud-G پروژه موفق : 0
1402/7/21
Mobina_1111 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Kimiacheraghi پروژه موفق : 0
1402/7/21
Amirreza1384 پروژه موفق : 0
1402/7/21
Ayhan1401 پروژه موفق : 0
1402/7/22
negin2880 پروژه موفق : 0
1402/7/22
meysam73 پروژه موفق : 0
1402/7/22
AmiReza پروژه موفق : 0
1402/7/22
mOjaghi پروژه موفق : 0
1402/7/22
saaraa پروژه موفق : 0
1402/7/22
Mehri پروژه موفق : 0
1402/7/22
Haroon پروژه موفق : 0
1402/7/23
2334abolfazl پروژه موفق : 0
1402/7/23
Misselyasi پروژه موفق : 0
1402/7/23
Hastihoseibi پروژه موفق : 0
1402/7/23
sm987654321 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Leili پروژه موفق : 0
1402/7/23
Zahrasadeghi100 پروژه موفق : 0
1402/7/23
Yasna پروژه موفق : 0
1402/7/23
Matio پروژه موفق : 0
1402/7/23
Mahsajz پروژه موفق : 0
1402/7/23
20mahdisohrabi پروژه موفق : 0
1402/7/24
Jaber13 پروژه موفق : 0
1402/7/24
azinrajabi پروژه موفق : 0
1402/7/24
azizi پروژه موفق : 0
1402/7/24
fsh771763 پروژه موفق : 0
1402/7/25
nasasha1401 پروژه موفق : 0
1402/7/25
09134269618 پروژه موفق : 0
1402/7/26
Negardgh پروژه موفق : 0
1402/7/26
Rayangh01 پروژه موفق : 0
1402/7/26
Mohaadjafarik پروژه موفق : 0
1402/7/26
Elahe پروژه موفق : 0
1402/7/26
abolfazl_sjz پروژه موفق : 0
1402/7/27
ZAHRAJ پروژه موفق : 0
1402/7/27
Kowsar پروژه موفق : 0
1402/7/30
Kiya0025 پروژه موفق : 0
1402/7/30
Mobina97 پروژه موفق : 0
1402/8/1
mahya8046 پروژه موفق : 0
1402/8/1
itsmarisa پروژه موفق : 0
1402/8/1
zhra_2001 پروژه موفق : 0
1402/8/1
Fatima پروژه موفق : 0
1402/8/2
Sabanazifi پروژه موفق : 0
1402/8/2
Sowda پروژه موفق : 0
1402/8/3
atefeh7637917 پروژه موفق : 0
1402/8/3
toorajp69 پروژه موفق : 0
1402/8/3
Aynaz پروژه موفق : 0
1402/8/4
Zahra77 پروژه موفق : 0
1402/8/7
Solmaz پروژه موفق : 0
1402/8/14
Manifar پروژه موفق : 0
1402/8/15

سایر اطلاعات پروژه


  • کد پروژه : 205
  • اندازه :
  • بازه قیمت : 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان  
  • مهلت : 10 روز
  • حداقل ضمانت تخصص : 0 درصد  
  • تعداد مشاهده : 684

بسته
آماده دریافت پیشنهادات سفارش پروژه‌ی مشابه